Lid worden

 Om tijd te winnen bij het verwerken van je inschrijving, gelieve het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.
Inschrijvingsformulier

Persoonsgegevens

Statuut

Professionele Gegevens

Aansluitingsgegevens

Kijk zeker in uw SPAM folder bij het niet ontvangen van de bevestigingsmail.
Het is noodzakelijk de BBTK BHV onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging van de op het aansluitingsformulier vermelde gegevens.
per brief

BBTK BHV
Dienst Administratie Rouppeplein 3
1000 BRUSSEL

per E-mail

[email protected] [email protected] [email protected]

per fax

Brussel ___ +32 (0)2 519 72 80

Vilvoorde _ +32 (0)2 253 12 04

Halle _____ +32 (0)2 356 49 52

per telefoon

Brussel ___ +32 (0)2 519 72 11

Vilvoorde _ +32 (0)2 252 43 33

Halle _____ +32 (0)2 356 06 76

Bij gebreke de BBTK BHV van deze wijzigingen in kennis te stellen, wijst de BBTK BHV elke verantwoordelijkheid af indien u hierdoor enig nadeel zou ondervinden. 

Bovendien zal de BBTK BHV in dit geval evenmin overgaan tot enige terugbetaling van bijdragen.

Om beroep te kunnen doen op de juridische dienst van de BBTK BHV, moet u als lid van de BBTK BHV in orde zijn met uw bijdragen en desgevallend een toegangsrecht betalen. 
 
De opening van een juridisch dossier wordt voorafgegaan door het schriftelijk akkoord van het lid met de geldende toegangs- en werkingsregels van deze dienst.
 
De bevoegdheid van de juridische dienst van de BBTK BHV betreft het Belgisch arbeidsrecht en de Belgische sociale zekerheid, met uitzondering van elk ander recht. De territoriale bevoegdheid strekt zich enkel uit tot de Belgische arbeidshoven en -rechtbanken. 
 
De juridische dienst van de BBTK BHV beslist onafhankelijk en unilateraal over eventuele gerechtelijke acties in het buitenland (vb. dagvaarding van een werkgever of uitvoering van een Belgisch vonnis in het buitenland). 
De juridische dienst beoordeelt autonoom de slaagkansen van elk dossier -zo ook inzake hoger beroep en cassatieberoep- en kan weigeren een zaak in te leiden voor de bevoegde rechtbank. U heeft als lid geen vrije keuze van advocaat. 
 
Enkel de erelonen en kosten van de advocaat aangeduid door de juridische dienst van de BBTK BHV worden ten laste genomen. De kosten van een eventuele medische expertise blijven echter steeds ten laste van het lid.
De externe adviezen of adviezen uitgebracht door andere personen dan de raadgevers van de juridische dienst van de BBTK BHV binden noch verplichten op enige manier de BBTK BHV. 
 
Evenmin is enige tussenkomst mogelijk in een zaak waarin een andere raadgever tussenkomt of is tussengekomen. Het integrale reglement betreffende de toegang tot en de werking van de juridische dienst van de BBTK BHV kan op eenvoudig verzoek bekomen worden.
Contact
Adres

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

Nummer

+32 2 519 72 11

Faxnummer

+32 2 519 72 80

2022 ©  Alle rechten voorbehouden  /  GDPR